1.-4. Mars ønsker Pedaogstudentene velkommen til skoleringshelg 2018. Her samles først ledere, nestleder og verveansvarlige for skolering i sine roller, før landsmøtedeltakere skoleres i Landsmøtet. Landsmøtet er det aller viktigste møtet til Pedagogstudentene, og det er deltakerne der som får stemme over og velge hva Pedagogstudentene skal arbeide for videre.

Skoleringshelgen er en av de mest spennende helgene i året, og lader opp til Landsmøte 2018. Dagene blir dekket av Pedagogstudentene med reise, overnatting og mat. Det hele vil foregå i Oslo. Du finner program og praktisk info lengre ned på siden.

Sjekk ut Facebook-arrangementet.

Viktige diskusjoner

Gruppearbeid gir gode forberedelser til debatter

Dette året er ekstra spennende fordi vi blant annet skal diskutere og bestemme hva navnet til Pedagogstudentene skal være fremover. En av de største diskusjonene i Pedagogstudentene går nemlig på om vi skal fortsette å hete dette, eller velge noe annet. Noe annet spennende som skjer på Landsmøte 2018 er at det skal velges ledelse på nytt og det skal velges nye representanter for ulike arbeidsgrupper i organisasjonen. Det blir mange diskusjoner, gruppearbeid og debatter, det blir fine middager og godt lag. Det meste ligger til rette for en fantastisk langhelg med fag, politikk og engasjement. Skoleringen vår gir en forsmak på dette møtet, og vi håper at så mange delegater som mulig har muligheten til å bli med på dette. Skoleringen vil gi et bedre innblikk på hvem vi er, hvordan vi arbeider i saker og hvordan vi bestemmer politikken vår!

Nye ledere

Under ledersamlingene våre blir det blant annet erfaringsutveksling, gode råd og innspill

For nye lokallagsledere vil det bli en egen ledersamling som ser på hvordan ledere kan jobbe sammen med lokallaget sitt for å gjøre seg synlig og skape aktivitet på campus. Det vil bli en gjennomgang av ulike ressurser, som hvor mye penger man kan bruke (!) og vi ser nærmere på hva en leder og et lokallag kan gjøre. Vi skal også se på noen utfordringer som kan komme med et lederverv. En av ledernes oppgaver er blant annet å jobbe for Pedagogstudentenes politikk og arbeidsprogram – men hva er det egentlig, og hva skjer hvis man ikke gjør det. Det blir også en liten tur innom sosiale medier, ulike plattformer man kan utnytte for å henge med i tiden og nå ut til studenter på sin campus.

Lederne får noen verktøy til å planlegge og gjennomføre mål og aktiviteter de ønsker å gjennomføre, og vi skal få eksempler på hva en god fremdriftsplan kan føre til.

Litt ekstra spennende vil det kanskje bli når vi skal se på hvordan lokallagsleder kan være med å påvirke distriktene sine med en nasjonal mediestrategi. Her skal vi prøve å komme frem til en strategi med mål om å påvirke nasjonalt. Hvordan kan små lokallag utrette store ting?

Lokallagene er i tillegg delt inn i ulike regioner, så vi skal bli litt bedre kjent med de lokallagslederne som ligger nærmest. Kanskje kan et samarbeid mellom lokallag være noe?

Over 20.500 medlemmer

Gode tips deles mellom lokallagene

Skoleringen har også en egen samling for de som ønsker å ta litt ekstra ansvar i verveperioden. Verving er noe av det aller viktigste vi gjør for å synliggjøre arbeidet vårt, og et økt fokus på dette har gjort at vi stolt kan skilte med over 20.500 studentmedlemmer. Det gjør at vi har stor påvirkningskraft og at våre meninger og innspill blir lyttet til.

Vi har derfor en egen vervesamling for de som ønsker å ta ekstra ansvar for verveperioden. På denne samlingen ser vi nærmere på hva gode møter mellom mennesker kan føre til og hva engasjement og politikk kan gjøre for organisasjonen. Vi skal snakke om hva verving består av, hvordan det kan planlegges, hvordan engasjere styret og en enkel fremgangsmåte for å få lov til å arrangere stand på skolen. Vi ser på selve vervearbeidet, hva kan man si, hvordan skal man gå frem? Det blir en sniktitt på ny vervepakke med ny sekk og give-aways.

Praktisk info

 

Program

Utfyllende tider og foredragsholdere kommer. Frokost, lunsj og middag er selvfølgelig inkludert og dekkes av Pedagogstudentene.

Ledersamling

LEDERSAMLING TORSDAG, FELLES MED VERVESAMLING

Noe av det viktigste lokallaget gjør, er å verve nye medlemmer til organisasjonen og til å drive lokallaget videre. Torsdag kveld blir derfor felles for ledere, nestledere og verveansvarlige.

Verving
17:00-18:30

Når lokallag skal planlegge og gjennomføre verving er det mye å tenke på, og vi går derfor gjennom noen enkle grep lokallagene kan gjøre for å gjøre vervearbeidet litt enklere. Vi skal snakke om hva verving består av, hvordan det kan planlegges, hvordan engasjere styret og en enkel fremgangsmåte for å få lov til å arrangere stand på skolen. Vi ser på selve vervearbeidet og hvorfor det kan være lurt med klasseromsbesøk.

Vervepakken
18:45-20:00

En stor del av vervearbeidet er selve materiellet som vises frem når lokallagene verver. Et godt blikkfang gir oppmerksomhet, men hva er egentlig et godt blikkfang? Pedagogstudentene har en vervepakke som består av ulike give-aways som sekk, t-skjorte, nett og annet. Vi ser nærmere på hva årets vervepakke består av. Denne delen skal også gå nærmere inn på hva man kan si når man står på stand og hvordan vi møter potensielle medlemmer, med tips og strategier for gode menneskemøter.

 

LEDERSAMLING FREDAG

Lokallagets identitet
09:00-10:00

Som leder av lokallaget har man et overordnet ansvar for å få med seg de andre. Men er det egentlig så lett? Denne bolken ser nærmere på lokallagets og lokallagsleders roller. Hvem er lokallaget og hva kan vi få til? Hva kan et lokallag være, hvilke styrker og svakheter finnes, hvilke forventninger og muligheter har vi? Finnes det utfordringer og hvordan kan vi møte dem? Hvordan skaper vi rom for tilhørighet, mangfold, samhold og engasjement? I løpet av denne bolken skal vi prøve å komme nærmere noen av disse områdene for å se på hva et lokallag kan være, og betydningen av god lagledelse.

Fra hashtag-bonanza til lojale følgere
10:15-11:00

Et lokallag kan synliggjøre organisasjonen og sitt eget arbeid gjennom sosiale medier, og i denne delen av programmet skal vi forsøke å komme frem til gode måter å gjøre dette på. Hvilke plattformer er det lurt å følge med på og være på, og hvordan kan lokallagene utnytte potensialet i sosiale medier? Når blir det for mange hashtags og når skal man dele noe på facebook?

Rekruttere – skape aktivitet og engasjement
11:00-11:45

Vi ser nærmere på hvordan lokallagene kan skape aktivitet og engasjement gjennom hele året. Man kan tenke rekruttering til nytt eller sittende lokallagsstyre, og gjennom året kan man bruke mange av de samme virkemidlene som under verving. Hva slags aktivitet kan lokallagene, og særlige de verveansvarlige, tenke på å gjøre for å skape oppmerksomhet rundt sitt eget lokallag? Hvordan holder man på medlemmene og viser dem at det er verdt å være med i et lokallag?

Lobbyarbeid og politisk påvirkning
12:30-13:15

Vi ser nærmere på hvordan lokallagene og dets medlemmer kan bidra til å skape store ringvirkninger nasjonalt. «Sammen er vi sterke» er blitt et mantra for organisasjonen og vi ser effektene av dette. Lokallagslederne får et lite innblikk i hvordan lokallagene selv kan nå ut i media og får innblikk i hvordan vi sammen kan påvirke politisk.

Årsplan
13:15-14:00

For lokallagene kan det være lurt å planlegge sin periode, og vi får her noen verktøy og innspill til å jobbe med en fremdriftsplan for lokallaget. Denne fremdriftsplanen kan sees på som et årshjul som skisserer opp aktiviteter, delmål og milepælsmål for lokallagene. Det kan bidra til engasjement og inspirasjon blant styremedlemmer og det kan gi medlemmer på campus en oversikt over hva som skal skje på campus.

Regionstid
14:15-15:00

Alle lokallagene er delt inn i regioner, der regionene har hver sin regionskontakt representert ved et medlem av arbeidsutvalget. I denne tiden møtes lokallagslederne de andre lederne i sin region og diskuterer muligheter, utfordringer og forventninger til perioden sin. Ledere deler erfaringer med hverandre og blir litt bedre kjent.

Region Nord Region Sør-Vest Region Øst
Alta

Tromsø

Bodø

Levanger

NTNU

DMMH

Høgskolen i Volda

HVL Sogndal

HVL Stord

HVL Bergen

NLA Bergen

UiB

UiS

UiA

 

Hamar

HiOA Pilestredet

UiO

NMBU Ås

Drammen

Notodden

Porsgrunn

Vestfold

Halden

 

Våre utdanninger
15:00-15:45

Pedagogstudentene representerer mange ulike utdanninger som er bygd opp på ulike måter. I denne delen av programmet skal vi forsøke å gi et raskt overblikk på hvilke utdanninger vi representerer og de ulike løpene for å kunne bli lærer eller pedagog i barnehage og skole.

Vervesamling

VERVESAMLING TORSDAG

Verving
17:00-18:30

Når lokallag skal planlegge og gjennomføre verving er det mye å tenke på, og vi går derfor gjennom noen enkle grep lokallagene kan gjøre for å gjøre vervearbeidet litt enklere. Vi skal snakke om hva verving består av, hvordan det kan planlegges, hvordan engasjere styret og en enkel fremgangsmåte for å få lov til å arrangere stand på skolen. Vi ser på selve vervearbeidet og hvorfor det kan være lurt med klasseromsbesøk.

Vervepakken
18:45-20:00

En stor del av vervearbeidet er selve materiellet som vises frem når lokallagene verver. Et godt blikkfang gir oppmerksomhet, men hva er egentlig et godt blikkfang? Pedagogstudentene har en vervepakke som består av ulike give-aways som sekk, t-skjorte, nett og annet. Vi ser nærmere på hva årets vervepakke består av. Denne delen skal også gå nærmere inn på hva man kan si når man står på stand og hvordan vi møter potensielle medlemmer, med tips og strategier for gode menneskemøter.

VERVESAMLING FREDAG

Arbeid med vervemanus – Rollespill
09:00-10:00

Når man skal stå på stand, verve eller oppsøke potensielle medlemmer, kan det av og til være vanskelig å vite hva man skal si, spørre om eller fortelle om. Hvor lenge skal man snakke med de som kommer på standen vår, når skal man pushe litt til, når bør man stoppe? Hvorfor skal man egentlig velge vår organisasjon når det finnes så mange andre alternativer? Vi tar en nærmere titt på hvordan vi kan jobbe med dette og hva gjør og sier i møter med andre. Praktisk erfaring er gull, og derfor blir det satt av tid til å få prøve seg frem med et manus som utgangspunkt. Målet er å få eierskap til det å stå på stand.

Fra hashtag-bonanza til lojale følgere
10:15-11:00

Et lokallag kan synliggjøre organisasjonen og sitt eget arbeid gjennom sosiale medier, og i denne delen av programmet skal vi forsøke å komme frem til gode måter å gjøre dette på. Hvilke plattformer er det lurt å følge med på, å være på, og hvordan kan lokallagene utnytte potensialet i sosiale medier? Når blir det for mange hashtags og når skal man dele noe på facebook?

Rekruttere – skape aktivitet og engasjement
11:00-11:45

Vi ser nærmere på hvordan lokallagene kan skape aktivitet og engasjement gjennom hele året. Man kan tenke rekruttering til nytt eller sittende lokallagsstyre, og gjennom året kan man bruke mange av de samme virkemidlene som under verving. Hva slags aktivitet kan lokallagene, og særlige de verveansvarlige, tenke på å gjøre for å skape oppmerksomhet rundt sitt eget lokallag? Hvordan holder man på medlemmene og viser dem at det er verdt å være med i et lokallag?

Forsikring og medlemsfordeler
12:30-13.15

Som medlem av organisasjonen har vi mange fordeler og blant dem en attraktiv studentforsikring. Vi får besøk fra Utdanningsforbundet, og de gir oss innblikk i hvilke fordeler som følger med en forsikring gjennom å være studentmedlem hos oss.

Årsplan
13:15-14:00

For lokallagene kan det være lurt å planlegge sin periode, og vi får her noen verktøy og innspill til å jobbe med en fremdriftsplan for lokallaget. Denne fremdriftsplanen kan sees på som et årshjul som skisserer opp aktiviteter, delmål og milepælsmål for lokallagene. Det kan bidra til engasjement og inspirasjon blant styremedlemmer og det kan gi medlemmer på campus en oversikt over hva som skal skje på campus.

Erfaringsutveksling, idéer og utfordringer
14:15-15:00

Denne delen er satt av for at de verveansvarlige kan dele erfaringer, sparre idéer med hverandre og diskutere mulige utfordringer med verveperioden. Hva er lurt å tenke på når man ikke har planlagt en verveperiode før, finnes det noen gode måter å verve på som man ikke har tenkt på før?

Våre utdanninger
15:00-15:45

Pedagogstudentene representerer mange ulike utdanninger som er bygd opp på forskjellige måter. I denne delen av programmet skal vi forsøke å gi et raskt overblikk på hvilke utdanninger vi representerer og de ulike løpene for å kunne bli lærer eller pedagog i barnehage og skole.

Felles program

SKOLERING FREDAG

Velkommen
17:00-17:20

Hedda Eia Vestad, leder av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, ønsker alle delegater velkommen til Skolering. Det blir praktisk informasjon om helgen og en kort introduksjon av ledelsen, kontoret og arbeidsutvalget.

Hvorfor er vi her og hva er et landsmøte?
17:20-18:45

Vi blir bedre kjent med formålet for skoleringen og hva et landsmøte er. Delegatene får et raskt innblikk i hvordan et landsmøte kan gjennomføres, og går gjennom begreper og prosesser i organisasjonen.

Sjekk ut Prezi om Pedagogstudentene.

Valgkomitéen
18:45-19:00

Dette er en komité som har blitt valgt av Landsmøte 2017 og som skal bli bedre kjent med oss denne helgen. Komitéen presenterer seg og forteller hva de gjør og hvem de er i organisasjonen.

SKOLERING LØRDAG

Saker på Landsmøte 2018
09:00-11:00

På Landsmøte 2018 skal vi diskutere mange saker som blir viktige for hvordan Pedagogstudentene skal arbeide fremover. I noen av sakene kan det ha stor betydning for hvordan organisasjonen skal driftes fremover og hvordan organisasjonen vil fremstå. Denne delen vil gi innsikt i hvorfor sakene er kommet opp og prosessene bak dem.

Hva mener Pedagogstudentene om politikk?
11:15-12:00

Pedagogstudentene er partipolitisk uavhengige, som betyr at vi ikke støtter enkeltpartier. Vi samarbeider med og forsøker å nå alle de partiene som er interesserte i å styrke utdanningene vi representerer. Vårt formål er derfor kvalitet i lærer- og pedagogutdanningene, men hva er egentlig kvalitet? Vi prøver å gå nærmere inn på Pedagogstudentenes politikk, hva mener vi og hvordan jobber for å nå dette?

Hvordan føre god debatt?
13:00-13:45

På Landsmøte 2018 vil det være mange saker som skal diskuteres. Enten man ønsker å tale for eller imot en sak, kan det være nyttig å vite noe om debattkulturen og hva som kan være lurt å tenke på når man skal delta i debatt. Det finnes ingen fasit for hvordan man skal fremføre en sak, men vi skal se nærmere på noen enkle grep og teknikker man kan ta med seg videre, og hva man helst bør unngå.

Skolering i møte-appen
14:00-14:45

Pedagogstudentene ønsker å være så digitale som mulige, for å unngå unødvendig bruk av papir. Derfor har organisasjonen gått over til å holde møtene sine så digitale som mulig. Dette betyr at alle som skal på Landsmøte 2018 trenger en pc eller et nettbrett, samt huske strømforsyning. I denne delen blir vi kjent med møte-appen vi skal bruke på landsmøtet, og vi får en skolering i hvordan vi bruker den.

Saksbehandlings-demo 1.0
15:00-17:00

  • Saksinnledning
  • Gruppearbeid
  • Debatt

I denne delen får alle selv prøve ut hvordan en sak normalt vil kunne se ut på landsmøtet. Det vil bli en introduksjon av saken vi skal behandle, en saksinnledning, så blir alle delt inn i grupper som skal jobbe med sakene, og til slutt blir det debatt.

Saksbehandlings-demo 1.1
17:15-17:35

Komitéarbeid

Under behandling av saker på landsmøtet, vil det være ulike komitéer som får i oppgave å følge ekstra med på stemningen i salen når det debatteres. Disse kalles en redaksjonskomité og får en ekstra oppgave å komme med en egen innstilling, eller anbefaling, basert på stemningen i salen. I denne delen får vi bedre kjennskap til hva en redaksjonskomité gjør, hvordan de velges og hva deres oppgaver blir i forbindelse med en sak.

Resolusjoner

I sitt politiske arbeid benytter organisasjonen seg ofte av noe vi kaller resolusjoner. Dette er en uttalelse eller et utspill som organisasjonen kan komme med, men som det ikke er fattet utdypende politikk på i andre politiske dokumenter vi må forholde oss til. Vi skal i denne delen se på hva en slik uttalelse kan være, hvordan den blir vedtatt, hvem som kan skrive dem og hvem som får dem.

Organisasjonens arbeid og politisk påvirkning

Vi ser på hvordan Pedagogstudentene arbeider og hvordan vi kan påvirke politisk, fra både lokalt og nasjonalt nivå.

SKOLERING SØNDAG

Saksbehandlings-demo 1.2
10:00-11:00

Vedtakssesjon

En vedtakssesjon er når møtet skal fatte endelig vedtak i saker. Vi ser hvordan det hele går for seg, og delegatene får prøve ut å stemme i møte-appen.