SKAL DU BLI LÆRER I BARNEHAGE ELER SKOLE? Bli medlem i Pedagogstudentene - det er bare fordeler

Bli medlem

Det er gratis medlemskap og bare fordeler ved å være medlem av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet:

1. TRYGGHET

Vi gir deg hjelp og støtte hvis det oppstår studierelaterte problemer i løpet av studietiden, og om du trenger hjelp kan vi gi deg råd og veiledning. Vi har høy kompetanse og hjelper årlig mange medlemmer med problemer knyttet til blant annet praksis, eksamen og skikkethet.

Når du begynner å arbeide og melder overgang til Utdanningsforbundet, eller om du har en deltidsjobb på 20 % eller mer, i barnehage- og skolesektoren og velger å betale ordinær kontingent kan du få hjelp fra Utdanningsforbundet i ansettelsesprosessen og for å ivareta dine lønns- og arbeidsvilkår.

2. STERKERE SAMMEN

  • Påvirkningskraft
  • Nettverk og felleskap 

Pedagogstudentene er landets største intresseorganisasjon for alle som utdanner seg for å jobbe som pedagogisk personale i barnehage eller skole. Ved å være medlem kan du være med å påvirke din egen utdanning både lokalt og nasjonalt.

Ved å bli medlem hos oss blir du en del av både et faglig og sosialt nettverk, nasjonalt og lokalt ved de ulike høgskolene/universitetene. Du kan få mulighet til å delta på mange ulike arrangementer, både lokalt og nasjonalt.

3. BEDRE FAGLIG

  • Aktuelle tidsskrift
  • Kurs og konferanser
  • Den ultimate lærersekken* og andre fordeler 

Gjennom medlemskapet ditt vil du motta ulike blader som vil hjelpe deg på veien mot å bli lærer. Bladene gir deg fortrinn, faglig påfyll og en snarvei til relevant forskning som er en fordel i oppgaver.

Gjennom medlemskapet vil du ha mulighet til å delta på ulike kurs og konferanser som utfyller utdanningen din. Det gjelder både lokale kurs, som arrangeres av lokallaget, en årlig konferanse i regi av Pedagogstudentene, og rabattert/gratis tilgang til Utdanningsforbundets kurs og konferanser.

Bli medlem

Les mer om medlemsfordelene

* Den ultimate lærersekken deles ut til nye medlemmer på stand i forbindelse med studiestart, og er begrenset opplag. Dersom du melder deg inn etter september kan du ta kontakt med ditt lokallag for å forhøre deg om de har flere igjen, men vi garanterer ikke for det.