1. Gratis medlemskap – det koster ingen ting
  2. Du får råd og veiledning om du trenger hjelp. Dersom du arbeider ved siden av studiene, minst 20%, kan du få fulle rettigheter som arbeidstakermedlem i Utdanningsforbundet. Les mer
  3. Du får mulighet for å tegne Norges beste studentforsikring
  4. Du får flere aktuelle fagtidsskrift, blant annet  Utdanning, i tillegg til enten Første stegYrke eller Bedre skole, samt tilbud om å tegne abonnement på Spesialpedagogikk
  5. Du får invitasjoner til kurs og konferanser, lokalt og nasjonalt
  6. Du får det første året i Utdanningsforbundet gratis
  7. Du kan benytte deg av medlemstilbudene til Utdanningsforbundet 
  8. Du får muligheten til å påvirke din egen studiehverdag og framtidens lærerutdanning
  9. Du blir det av et fellesskap og nettverk av framtidige lærere, og får tilgang til et stort faglig forum for pedagogstudenter
  10. Du får den ultimate lærersekken* med blant annet superlærer t-skjorten

 

Meld deg inn i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet gjennom innmeldingsskjemaet på utdanningsforbundet.no, eller send sms PS til 02014. 

 

*Det er begrenset opplag og deles ut på stand i forbindelse med studiestart. Etter det kan du ta kontakt med ditt lokallag og forhøre deg om de har noen igjen.