Lærerstudent: Hvorfor bør du bli medlem av Pedagogstudentene?

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er Norges største organisasjon for lærer- og pedagogstudenter med rundt 19 000 medlemmer. Vi arbeider for å fremme og ivareta medlemmenes interesser og for kvalitet i våre utdanninger.

Hva er fordelene med å være medlem?

Read More

Hva er egentlig Utdanningsforbundet opptatt av?

Pedagogstudentene er studentorganisasjonen til Utdanningsforbundet. Som medlem av Pedagogstudentene er du studentmedlem i Utdanningsforbundet og når du er ferdigutdannet kan du melde overgang til Utdanningsforbundet. Hva er egentlig Utdanningsforbundet opptatt av?

Read More

Møt Pedagogstudentenes ledelse

I løpet av de neste ukene vil du få muligheten til å bli bedre kjent med organisasjonen gjennom flere innlegg. I første utgave skal du få møte Hedda og Ruben, Pedagogstudentenes leder og nestleder. 

Her får du bli bedre kjent med hvem de er, hvorfor de valgte å bli lærereog hva de ser frem til det kommende året. 

Pedagogstudentenes leder og nestleder, Hedda Eia Vestad og Ruben Amble Hirsti

Pedagogstudentenes leder og nestleder, Hedda Eia Vestad og Ruben Amble Hirsti

Read More

Workshop om FNs bærekraftsmål, utdanning og fagforeningsarbeid.

Arbeidet som leder av Pedagogstudentene kom raskt i gang etter ferien med et internasjonalt perspektiv. Midt i juli avholdt Education International (EI) en workshop for unge medlemmer. EI er en paraplyorganisasjon for fagforeninger for lærere fra hele verden.

Vi skulle lære om og jobbe med FNs bærekraftsmål, utdanning og fagforeningenes rolle. I tillegg skulle det handle om unge medlemmer, så man hadde satt en aldergrense på 35 år for workshopen. Arrangementet varte i tre dager, hvor 50 representanter fra 30 land kom sammen for å dele erfaringer, diskuterte, og få ny kunnskap og nye idéer.

Read More

Pedagogstudentenes studentforsikring inkluderer reiseforsikring som dekker enkeltgjendstander med inntil 30000 kroner, og med ubegrenset totalsum på reisegods, og ved reisesyke og hjemtransport

Senk skuldrene i sommer – husk reiseforsikring

Sommeren har nå meldt sin ankomst. Som student kjennetegnes det ved at skippertaket er tatt, eksamensresultatene begynner å tikke inn og skuldrene senkes. De fleste reiser også, enten det er hjem til mor og far, til venner eller kanskje til en plass i det store utland.

Read More

Hva skjedde på årets PS-festival? Og hva er egentlig PS-festivalen?

Alle lokallagsledere var samlet på PS-festivalen for å snakke om hvordan vi kan ta lokallagene til Pedagogstudentene til nye høyder!

Alle lokallagsledere var samlet på PS-festivalen for å snakke om hvordan vi kan ta lokallagene til nye høyder!

Hver vår arrangerer vi en PS-festival der vi samler mange engasjerte, lærevillige og dyktige Pedagogstudenter fra hele landet. PS-festivalen er tredelt; verveseminar, lokallagsledersamling og lansstyremøte.  Hva skjedde på årets PS-festival? Her er en stemningsrapport!

Read More

Mer forebygging, mindre behandling

Mer forebygging, mindre behandling krever Pedagogstudentene i en resolusjon vedtatt av landsstyret

Vi i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet mener at:

  • Lærere og lærerstudenter må få kompetanse til å lære barn og unge hvordan de kan håndtere stress og livsutfordringer.

Les resolusjonen om psykisk helse og livsmestring som landsstyret har vedtatt:

Read More

Lærerutdanning 2025 – en ambisiøs og viktig strategi

Lærerutdanning 2025 er en langsiktig nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene.

Lærerutdanning 2025 er en nasjonal og langsiktig strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene.  Pedagogstudentene støtter de overordnende målene i strategien, men mener det fortsatt er mye arbeid som gjenstår.

 

Read More

Pedagogstudentene stiller høye krav til egne utdanninger i ny vedtatt politikk

Leder Silje Marie Bentzen er fornøyd med Landsmøtet 2017

Landsmøtet 2017: Vi har vedtatt ambisiøs og god politikk for å heve kvaliteten på pedagog- og lærerutdanningene.

Read More

De skal lede Pedagogstudentene i 2017/18

Leder Hedda Eia Vestad og nestleder Ruben Amble Hirsti

Påtroppende ledelse i Pedagogstudentene i Utdanningforbundet. Leder Hedda Eia Vestad og nestleder Ruben Amble Hirsti

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet skal året 2017/18 ledes av grunnskolelærerstudentene Hedda Eia Vestad fra Vestfold og Ruben Amble Hirsti fra Finnmark. De tiltrer 1. juli og gleder seg til å jobbe for kvalitet og lærer- og pedagogutdanningene i året som kommer.

 

Read More

Page 1 of 6

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén