Bli Medlem i Pedagogstudentene

Hvem er vi?

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er Norges største organisasjon for lærer- og pedagogstudenter med rundt 19 000 medlemmer.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er Norges største organisasjon for lærer- og pedagogstudenter med rundt 19 000 medlemmer.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er Norges største organisasjon for lærer- og pedagogstudenter med over 20 000 medlemmer. Vi er partipolitisk uavhengige og er studentorganisasjonen til Utdanningsforbundet, Norges største fagorganisasjon for lærere og pedagogisk personale. Pedagogstudentene arbeider for å fremme og ivareta medlemmenes interesser og for kvalitet i våre utdanninger.

Hva gjør vi?

Vi er opptatt av at utdanningene våre skal gjøre oss best mulig kvalifisert til jobben vi skal ut å gjøre. Vi jobber derfor for å få fram studentstemmen, for kvalitet i utdanningene våre, kvalitet i praksis, gode masterstudier og gode veiledningsordninger for nyutdannede, og ikke minst jobber vi for å ivareta dine studentrettigheter.

 

Vi jobber for:

  • at din utdanning skal holde høy kvalitet
  • at du som student skal få være med å bestemme over egen utdanning
  • at dine rettigheter som student blir ivaretatt
  • at våre utdanninger skal være krevende og motiverende
  • at våre utdanning er praksissnære og profesjonsrettet
  • at våre utdanninger skal ha en tydelig sammenheng mellom teori og praksis

Les mer om vår politikk

Pedagogstudentene har lokallag på ditt studiested

Pedagogstudentene har aktive lokallag på nesten alle landets utdanningsinstitusjoner. Som medlem blir du en del av dette fellesskapet. Dette gir deg muligheten til å engasjere deg i faglige og politiske saker som er relevante for din utdanning, i tillegg til å ha det hyggelig sammen med medstudenter på ditt studiested.

Hvem er medlemmer?

Medlemmene studerer barnehagelærer-, grunnskolelærer-, lektor-, yrkesfaglærer-, faglærer- og praktisk-pedagogisk utdanning, i tillegg til studier på universitet og høgskole med intensjoner om å jobbe i utdanningssystemet. Vi har totalt mer enn 20 000 medlemmer og har medlemmer på alle landets utdanningsinstitusjoner.

Vi arbeider for deg og din sak

Pedagogstudentene har mange hundre tillitsvalgte fordelt på lokallag på mange ulike utdanningsinstitusjoner. I det sentrale sekretariatet arbeider ledernestleder og to ansatte fulltid for å ivareta medlemmenes interesser.

 

Les mer om våre medlemsfordeler

Bli medlem av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Arbeidsutvalget (AU)

Pedagogstudentenes ledelse 2018/2019. Leder, Frank Aleksander Bræin, og nestleder, Ruben Amble Hirsti.

Pedagogstudentenes ledelse 2018/2019. Leder, Frank Aleksander Bræin, og nestleder, Ruben Amble Hirsti.

Leder:            Frank Aleksander Bræin
Nestleder:     Ruben Amble Hirsti
AUmedlem:  Chanice Sørlie Johansen
AUmedlem:  Elisabeth Vorin Haaland
AUmedlem:  Hanna Louise Price-Stephens
AUmedlem:  Martin Tung Gjerstad
AUmedlem:  Stian Kåsa

Ansatte

Martine Løkholm
Rådgiver: Politikk og kommunikasjon

 

Jonas Ohlgren Østvik
Rådgiver: Organisasjon og verving