Når du skal søke jobb som lærer i barnehage eller skole er det flere ting som er viktig å huske på. Du skal selvfølgelig ønske å jobbe der du søker. Et annet viktig moment er å undersøke hvilken lønn du kan forvente, det er ikke alltid like lett. Som medlem av Pedagogstudentene og Utdanningsforbundet kan du få hjelp.

Det nye lønnssystemet i kommunene (KS-området) innebærer at den sentralt avtalte lønnstabellen i stadig mindre grad viser det reelle lønnsnivået for lærere ute i den enkelte kommune og fylkeskommune. Ulike typer lokale lønnstillegg kommer på toppen av den laveste årslønnen som står i lønnstabellen. Dette kan f.eks. være ekstra lønnstillegg for å være pedagogisk leder eller kontaktlærer, eller for tilleggskompetanse du har utover din lærerutdanning. Slike lokale lønnstillegg kan være tillegg du ikke har krav på etter tariffavtalen, men som du kan forhandle med arbeidsgiver om før du eventuelt aksepterer et tilbud om jobb.

Som medlem av Pedagogstudentene og Utdanningsforbundet kan du få hjelp i forbindelse med en slik forhandling. Ved å ta kontakt med Utdanningsforbundets lokallag i den kommunen der du har søkt jobb, kan du få opplysninger om hvilke lokale lønnstillegg som er vanlig i denne kommunen, og hvilket lønnsnivå du bør forvente basert på de kvalifikasjoner du har. Du kan også få hjelp fra Utdanningsforbundet til å fremføre argumentasjon for lønnstillegg overfor arbeidsgiver.

Til syvende og sist er det imidlertid du selv som må ta stilling til om du skal aksepterer et jobbtilbud med den laveste årslønn som står i lønnstabellen, eller om du velger en arbeidsgiver som gir de lønnstilleggene som andre lærere med tilsvarende utdanning, kompetanse og ansvar har.

Vi ønsker deg lykke til med jobbsøkingen og en god sommer 🙂