Måned: august 2016

Stø kurs mot lærermangel

Kvalifiserte lærere med stor pedagogisk og faglig kompetanse er en forutsetning for en god skole. At noen har fire i matematikk fra videregående når de starter på studiet, vil ikke gjøre opp for utfordringene med den store andelen ufaglærte lærere vi kan risikere å få.

Karakterkravet er et av tiltakene blant regjeringens politikk som viser hvordan de favoriserer ett fag og skaper en faglig ensretting av skolen. Studenten som fikk toppkarakterer i norsk, historie og religion, og dermed ønsket å bli lærer i disse fagene, får potensielt ikke muligheten til dette. Det vil kunne resultere i at studenter som kunne fått et brennende engasjement for læreryrket potensielt finner noe annet å brenne for. Slik taper vi ytterligere talenter. Talenter vi ikke har råd til å miste.

Read More

Mål: Norges største fagforum for pedagogstudenter

Pedagogstudentene på Slack | Norges største fagforum for pedagogstudenter

Tidligere i år kom vi over Slack. Her skriver vi litt om hvordan vi kom til å opprette et Slack-lag for å starte det som vi har som mål at skal bli Norges største fagforum for pedagogstudenter.

Da vi først oppdaget Slack undersøkte vi litt om hvilke muligheter som ligger i å opprette et eget Slack-lag. Først så vi på mulighetene internt. Hvordan Slack kunne bidra til å bedre arbeidsflyten på kontoret. Riktig nok noe begrenset med bare fire som jobber her. Like fullt, noe kunne vi få ut av det. Men det ble ikke til at vi la den store innsatsen i å ta det i bruk.

Men så en dag innså vi plutselig hvilke muligheter som faktisk lå i Slack. Hvilket fantastisk verktøy det kunne være om vi åpnet vårt Slack-lag opp for alle våre medlemmer. Da fikk Slack plutselig en helt annen verdi.

Read More

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén