Vårt innlegg om regjeringens deleksamen i matematikk som ble publisert i Klassekampen 1. oktober, har fått NOKUT til å reagere.

29668241890_1c12fb9d42_k

 

Vi vil understreke at vår kritikk ikke er rettet mot NOKUT, men mot regjeringen. Vi beklager hvis vi ble oppfattet som upresise. Pedagogstudentene mener NOKUT har gjort mye godt ut av regjeringens umulige oppdrag. Vi mener det er positivt at fagmiljøene er involvert, at didaktikken også er ivaretatt og at sensurordningen fungerer ypperlig. Det er klokt å jobbe for andre løsninger enn å la deleksamen utgjøre 30 % av den ordinære mattekarakteren.

Vi mener det er viktig at lærerstudentene skal beherske undervisningskunnskap i brøk, prosent og desimaltall. Dette temaet blir jo også allerede vurdert i den ordinære eksamen i matematikk i lærerutdanningene, i tillegg til studentenes helhetlige matematiske kompetanse. Vi mener nemlig også at det er viktig at lærerstudentene behersker blant annet tallbegrep, algebra, geometri, statistikk og rett og slett alt man trenger for å bli en god matematikklærer.

Poenget vårt er at den delen regjeringens deleksamen tester, tillegges for stor betydning. Deleksamen brukes som et kvalitetsmål for utdanningene generelt på en uheldig måte, og bidrar flere steder til faglig ensretting.

Vi undrer oss hvordan deleksamen kan fungere som et godt kalibreringspunkt når deleksamen gjennomføres ulikt. Når enkelte institusjoner prioriterer pugging av temaet i deleksamen, mens andre ikke har undervisning i temaet det semesteret det skal testes? Når studenter på ulike studieprogram testes på alt fra første til fjerde semester av studiet?

Vi er nå i en situasjon hvor regjeringen midt i semesteret overstyrer institusjonene ved å endre eksamensvillkårene. Dette mener vi er uproft og uheldig.

Pedagogstudentene ønsker krevende masterutdanninger med høye krav til studentene. Vi ønsker kvalitetsutvikling. Vi ønsker at lærerstudentene skal få bedre matematikkferdigheter. Vi mener derimot at regjeringen burde prioritert midler til et system for ekstern sensurering i alle fag i lærerutdanningen, heller enn å detaljstyre en snever del.

Dette innlegget ble først publisert i Klassekampen 11. oktober.