stmeld-28

I dag har Stortinget staket ut en ny retning for fornyelsen av innholdet i grunnskolen og videregående opplæring, gjennom behandlingen av Stortingsmelding 28 «Fag- Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet»

Mange kloke vedtak

Pedagogstudentene ble svært fornøyd da KUF-komiteen, forrige uke, leverte sin innstilling. Vi er skuffet over at innstillingen til KUF-komiteen om å styrke pedagogikken i ny lærerutdanning, omprioriteringen av fag- og timefordelingen og samlingen av kunst og håndverk, ikke fikk flertall. Det er likevel godt å se at Stortinget har tilsluttet seg store deler av innstillingen, og har gjort flere kloke vedtak. Det er ett av vedtakene vi er svært positive til:

Lærerne får være lærere

Pedagogstudentene mener det er spesielt viktig at Stortinget anerkjenner at lærernes ansvar og faglige skjønn skal ligge til grunn for hvordan man skal nå kompetansemål og oppfylle skolens brede samfunnsmandat.

– Pedagogstudentene mener lærernes autonomi er et helt avgjørende fundament for en videre kvalitetsutvikling i skolen. Det er derfor gledelig å se at Stortinget nå viser at de anerkjenner lærerne og profesjonens rolle, sier Silje Marie Bentzen som er leder av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet.

Bred tilslutning

Pedagogstudentene mener det er gledelig at den nye retningen for fremtidens skole generelt har bred støtte. Den brede støtten skyldes i stor grad inkluderingen av profesjonen i prosessen fra Ludvigsen-utvalget og fram til i dag.

– Det er godt å se at et bredt flertall på Stortinget samlet seg rundt den nye retningen for norsk skole. Vi mener det er viktig at profesjonen også blir inkludert i den videre oppfølgingen. Det er helt avgjørende for fellesskolen, avslutter Bentzen.