Overgangen til nytt innmeldingsskjema og ny it-leverandør, har dessverre medført noen problemer. Enkelte som har forsøkt å melde seg inn i Pedagogstudentene, og fullført registreringen, har rett og slett ikke blitt registrert som medlem. Dette beklager vi på det sterkeste og vi jobber for å løse problemene.

Derfor har vi blant annet stengt muligheten for å melde seg inn på nettsiden ved bruk av mobiltelefon. Innmeldingsskjemaet er fortsatt tilgjengelig dersom du bruker pc eller mac. I tillegg kan du bruke sms-innmeldingen – bare send ”PS” til 02014.

Vi trenger deg

Siden de som har blitt utsatt for feilen ikke har blitt registrert har vi ingen mulighet til å vite hvem disse er, og heller ikke hvordan vi kan kontakte dem. Derfor trenger vi deg!

Sjekk om du er medlem. Det er heldigvis enkelt. Har du mottatt medlemsnummer eller annet fra Pedagogstudentene via sms, epost eller vanlig post, da er du medlem.

Samtidig trenger vi at du gjør dine medstudenter kjent med denne utfordringen. Fordi det kan hende at det er noen i kollokviegruppen din, blant vennene dine, eller andre du studerer med som tror de er medlem, uten å være det. For deres del, trenger vi at dere snakker med dem.

Du kan for eksempel spørre de du kjenner, som har meldt seg inn, om de har mottatt medlemsnummer, fått det siste nyhetsbrevet, eller siste utgave av Under Utdanning.

Hva gjør vi?

Både utvikler av innmeldingsskjemaet og Utdanningsforbundets egen IKT-avdeling jobber aktivt med feilsøking for å finne svar. Vi har funnet ut noe, men gir oss ikke før vi er helt sikre på at vi har funnet alle feil og mangler.

Vi beklager på det sterkeste de ulemper som enkelte har blitt påført på grunn av feilen.

Nå fortsetter vi med arbeidet med å utbedre systemene. Og vi takker deg for din hjelp med å nå ut til de som ønsker å være medlem, men som dessverre ikke er blitt registrert.

Er du redd du har blitt berørt av dette, vennligst ta kontakt med oss medlem@udf.no

Meld deg inn i Pedagogstudentene gjennom innmeldingsskjemaet /  send PS til 02014

Med vennlig hilsen
Bjørn Roberg
Nestleder