Pressebilde av Silje Marie Bentzen, leder i Pedagogstudentene

Resultatene fra nasjonal deleksamen i matematikk for grunnskolelærerutdanningene er offentliggjort i dag.

Gode resultater

Resultatene er som høsten 2015, svært gode. 64 % av studentene fikk C eller bedre, og kun 9 % strøk.

– Vi er selvsagt glad for at lærerstudentene igjen gjør det godt på deleksamen i matematikk. Vi er opptatt av at lærerstudentene skal ha gode matematikkferdigheter. Vi vil likevel ikke ilegge testen for stor betydning, sier leder av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, Silje Marie Bentzen, og legger til:

– Pedagogstudentene er fortsatt uenige i at nasjonale deleksamener sikrer gode mattelærere og kvalitet i utdanningene, spesielt når eksamen innføres på en svært uheldig måte slik det er gjort i høst.

– Vi tror at andre løsninger, som flere nasjonale faglige møteplasser og et system for ekstern sensurering i alle fag, vil bidra til bedre kvalitetssikring i lærerutdanningene enn en standardisert deleksamen.

Fortsatt kritiske

Nasjonal deleksamen i matematikk tester grunnskolelærerstudentene i brøk, prosent og desimaltall, et læringsutbytte om utgjør rundt 10 % i ett av grunnskolelærerutdanningenes tolv fag.

– Deleksamen er et pilotprosjekt som gjennomføres på ulike premisser, noe som ikke gjør det til et valid kvalitetsmål for utdanningene.

– Pedagogstudentene mener man må være varsom med å legge for mye i resultatene. Denne testen er snever, og man må ikke misbruke resultatene som et vitnesbyrd om tilstanden i lærerutdanningene generelt, sier Bentzen.

Bedre løsninger

Pedagogstudentene er svært opptatt av rettferdig karaktersetting og kvalitetsutvikling i lærerutdanningene. Vi er likevel kritiske til nasjonal deleksamen fordi den overstyrer utdanningene på en uheldig måte uten å vurdere studentene på like premisser. Vurderingen har dårlig sammenheng med undervisning og progresjon i de ulike utdanningene. Deleksamen sikrer ikke gode matematikklærere, det er det helhetlige gode utdanninger som gjør.

– Vi mener det ville vært klokere å bruke ressurser på et system for ekstern sensur og flere nasjonale faglige møteplasser i alle fag i lærerutdanningen, framfor å overstyre en snever del av utdanningen, avslutter Bentzen.

 

Pressemelding 4. januar 2017