Silje Marie BentzenEn samlet KUF-komité vedtok i dag en innstilling der Stortinget ber regjeringen i samarbeid med partene utforme nasjonale rammer for en veiledningsordning for nyutdannede lærere som ivaretar at alle nytilsatte omfattes av ordningen, og som gir rom for lokal tilpasning.

  • Dette er en stor seier for Pedagogstudentene og for dagens og framtidens lærere i barnehage og skole. Vi har arbeidet for nasjonale rammer for veiledningsordningen i lang tid, og vi er glad for at politikerne nå tar signalene fra lærerstudentene på alvor, sier leder av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, Silje Marie Bentzen

Positivt at partene involveres i utformingen av nasjonale rammer

Pedagogstudentene ser det som svært positivt og viktig at de nasjonale rammene skal utformes i et samarbeid mellom regjeringen og de ulike partene, og har klare forventninger til at vedtaket blir fulgt opp på en god måte.

  • Vi tror et slikt samarbeid vil være med på å sikre at kommunene tar et større ansvar for gjennomføringen av en kvalitetssikret veiledningsordning, og ser det som en selvfølge at kommunene vil følge opp i større grad enn det som gjøres i flere kommuner i dag, sier Bentzen.

 

Slik Pedagogstudentene ser det betyr innstillingen at Stortinget vil at det ikke lenger skal være tilfeldig hvilke nyutdannede lærere som får veiledning og hva slags tilbud de får.

 

  • 33 % av alle nyutdannede lærere slutter i dag etter få år i yrket og Pedagogstudentene håper de nasjonale rammene som skal sikre alle nye lærere veiledning, vil beholde flere i yrket, sier Bentzen

 

Håper på gjennomslag i Stortinget

Saken skal til endelig behandling i Stortinget 23.februar.

  • Pedagogstudentene håper Stortinget vedtar KUF-komiteens innstilling og dermed sikrer at alle nyutdannede får en god overgang fra utdanning til yrke, sier leder av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, Silje Marie Bentzen.
  • Å vedta dette forslaget vil bidra til å beholde flere lærere i yrket, utvikle gode lærere, være utviklende for hele profesjonsfellesskapet og være til det beste for barna og elevene, avslutter hun.

 

Les Innstillingen fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Torgeir Knag Fylkesnes om opptakskrav til lærerutdanningen og nasjonal veiledningsordning