Selv om det er en økning fra fjorårets søkertall, vet vi at det er mangel på lærere i grunnskolen og dette må tas på alvor, sier leder av Pedagogstudentene Silje Marie Bentzen.

I dag ble søkertallene fra Samordna opptak er publisert. Søkertallene viser at søkningen til lærerutdanningene viser at det er en svak oppgang på 2,5 %. Pedagogstudentene er likevel bekymret for at færre vil bli lærere i grunnskolen.

Pedagogstudentene er bekymret: Nedgang i søkertallene til de nye grunnskolelærerutdanningene

Pedagogstudentene er glad for at det totale søkertallet til lærerutdanning har gått opp, men er samtidig bekymret over at det er nedgang i søkertallene til de nye femårige grunnskolelærerutdanningene.

– Selv om det er en økning fra fjorårets søkertall, vet vi at det er mangel på lærere i grunnskolen og dette må tas på alvor, sier leder av Pedagogstudentene Silje Marie Bentzen.

– Det er på tide at myndighetene, politikere og partene tar grep og finner ut hva som egentlig er årsaken til at færre vil jobbe i grunnskolen, sier Bentzen.

-Vi trenger dyktige lærere i hele utdanningsløpet, og det er derfor viktig at vi framover jobber sammen for å snu trenden med lave søkertall til grunnskolen, fortsetter hun.

Det er fremdeles ujevn kjønnsbalanse

Pedagogstudentene har laget flere kampanjer der kjønnsbalanse i barnehage- og grunnskolelærerutdanning for trinn 1.-7 har vært i fokus. Det er kun 17 % menn i barnehagelærerutdanningen og grunnskolelærerutdanning 1.-7.

– Det er en minimal økning i andelen menn som søker seg til grunnskolelærerutdanning for trinn 1.-7. Vi må fortsette arbeidet med å rekruttere et mangfold av lærere som gjenspeiler mangfoldet i elev- og barnegruppen, sier Bentzen.

Pedagogstudentene er opptatt av å få flere menn til å søke lærerutdanning, og har i år hatt kampanjen #MannKanBliLærer

Vi er glad for økningen til lærerutdanningene i Nord-Norge

Pedagogstudentene er svært glad for å se at det har blitt en økning av søkere til lærerutdanning i Nord-Norge.

– Dette har gjennom flere år vært en stor utfordring, og vi er glad for den store økningen. Dette kan selvsagt ha noe å gjøre med stipendordningene, men utdanningsinstitusjonene skal også ha ros for å jobbe med utfordringene, sier Bentzen.

Lektorutdanningen og barnehageutdanningen har fortsatt vekst

Det er også svært gledelig at det har vært en stor økning for barnehagelærerutdanningen og lektorutdanning for trinn 8.-13.

– Nå gjelder det å se på hvordan vi kan få samme økning på de andre utdanningene, slik at vi får enda flere dyktige lærere i hele utdanningsløpet, avslutter leder for Pedagogstudentene.

Søkertallene til lærerutdanningene

Søkertallene fra Samordna opptak viser følgende fordeling for søkningen til de ulike lærerutdanningene:

Søkertall til lærerutdanningene, Samordna opptak 2017

 

Les mer om Søkertallene 2017 hos Samordna opptak

 

Pressemelding 20. april 2017