Pedagogstudentene har hvert år valg flere verv på landsmøtet. Leder Silje Marie Bentzen og nestleder Bjørn Roberg, stiller ikke til gjenvalg. Hvem blir deres etterfølgere? Valgkomiteens innstilling til ny ledelse er nå klar.

Leder Silje Marie Bentzen og nestleder Bjørn Roberg

Leder Silje Marie Bentzen og nestleder Bjørn Roberg, stiller ikke til gjenvalg. Hvem blir deres etterfølgere?

Leder og nestleder velges på landsmøtet og tiltrer 1. juli samme år. Valgkomiteen har innstilt på Hedda Eia Vestad som ny leder og Ruben Amble Hirsti som ny nestleder i Pedagogstudentene.

– Pedagogstudentene er heldige, og har alltid mange dyktige og engasjerte medlemmer som ønsker å ta på seg tillitsverv for organisasjonen, sier leder av Pedagogstudentene Silje Marie Bentzen.

Pressebilde av Silje Marie Bentzen, leder i Pedagogstudentene

Silje Marie Bentzen, leder i Pedagogstudentene

– Det har vært et stort privilegium å ha fått lede organisasjonen i to år og nå blir det spennende å sende stafettpinnen videre, sier Bentzen og legger til:

– Det er godt at valgkomiteen har innstilt på sine kandidater til ny ledelse, men det er viktig å understreke at ingenting er avgjort, alle medlemmer av Pedagogstudentene kan stille til valg helt frem til valget holdes under landsmøtet, avslutter hun.

Valg til verv i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Pedagogstudentene avholder landsmøte årlig. På hvert landsmøte er det valg av:

 • Leder
 • Nestleder
 • Studentmedlemmer til Arbeidsutvalget (tre stk)
 • Internasjonalt utvalg
 • Kontrollkomité
 • Valgkomité
 • Redaktør

Alle som er medlemmer i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet kan stille til valg, helt fram til valgene avholdes.

For å være med på Valgkomitéens innstilling til leder og nestleder, må man melde sitt kandidatur senest fire uker før landsmøtets start.  Innstillingen til leder og nestleder offentliggjøres i forkant av landsmøtet.

Valgkomiteens innstilling til de øvrige vervene offentliggjøres samme dag som valgene avholdes på landsmøtet.

Valg på landsmøtet
 •  Valg av ledelse og Arbeidsutvalg, lørdag 29. april kl. 15.10 -16.20
 • Valg av øvrige verv, søndag 30. april kl. 11.-13.00

 

Valgkomiteens innstilling til ledelse

Valgkomiteens oppgave er å finne de rette personene i organisasjonen til de riktige vervene, og innstille til valg.

Årets valgkomité består av Anne May Viddal, Sofie Kirkemo og Espen Walmsnæss. Dette er deres innstilling til ny ledelse:

Innstilling til ledervervet

Det er én kandidat som har meldt sitt kandidatur til dette vervet: Hedda Eia Vestad

Valgkomiteen innstiller på: Hedda Eia Vestad

Hedda Eia Vestad er innstilt som ny leder av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

I arbeid med en organisasjon i vekst og i et politisk skifte trenger Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet en klar og tydelig leder som kan arbeide på vegne av medlemmene. Valgkomiteen mener at Hedda Eia Vestad er en god kandidat for ledervervet ut i fra hennes tidligere erfaring både i og utenfor organisasjonen og samtaler med sittende arbeidsutvalg og leder. Hedda er rollebevisst og har et pågangsmot, glede og engasjement som er vanskelig å sidestille. Valgkomiteen er trygg på at Hedda vil fortsette med det gode arbeidet som er satt i gang av avtroppende leder og videreutvikle Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet til nye høyder.

Leders mandat sier blant annet at:

 • Leder, nestleder og konsulenter er Pedagogstudentenes sekretariat og har ansvar for den daglige driften av organisasjonen.
 • Leder, nestleder og tre studentmedlemmer utgjør arbeidsutvalget.
 • Leder har, i samarbeid med nestleder og konsulenter ansvar for den daglige driften av organisasjonen.
 • Leder er organisasjonens ansikt utad, og personen som innehar vervet skal fronte medlemmers interesser og organisasjonens politikk.
 • Leder må til enhver tid være oppdatert og sette seg inn i aktuelle dokumenter og rapporter
 • Leder skal ha et godt overblikk over aktuelle utdanningspolitiske spørsmål og må til enhver tid sette seg inn i de aktuelle dokument, meldinger og rapporter som omhandler Pedagogstudentenes interessefelt.

Utifra leders mandat, en rekke samtaler og dybdeintervju og observasjoner i debatter, mener valgkomiteen at Hedda Eia Vestad er en fullverdig kandidat til ledervervet i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet.

 

Innstilling til nestledervervet

Det er én kandidat som har meldt sitt kandidatur: Ruben Amble Hirsti

Valgkomiteen innstiller på: Ruben Amble Hirsti

Ruben Amble Hirsti

Ruben Amble Hirsti er innstilt som nestleder i Pedagogstudentene

I tråd med mandatet skal nestleder ha kontinuerlig kontakt med lokallagene og ha ansvar for verve- og rekrutteringsarbeid. I løpet av perioden som har gått har vi observert at Ruben har et stort engasjement for å nå ut til lokallagene, og ivaretar alle ledd i organisasjonen. Ruben har erfaring med å være organisasjonens ansikt utad og kan være leders stedfortreder på arrangementer utenfor organisasjonen. Valgkomiteen mener Ruben vil egne seg godt til nestledervervet.

Nestleders mandat sier blant annet at:

 • Nestleder har, i samarbeid med leder og konsulenter, ansvar for den daglige driften av organisasjonen.
 • Nestleder er leders stedfortreder dersom det skulle være nødvendig.
 • Nestleder har ansvar innad i PS. Dette innebærer å ha ansvaret for kontakten med lokallagene, og ha ansvar for verve- og rekrutteringsarbeidet.
 • Nestleder må til enhver tid sette seg inn i aktuelle dokument, meldinger og rapporter som omhandler organisasjonens interessefelt.

Utifra nestleders mandat, en rekke samtaler og dybdeintervju og observasjoner i debatter, mener Valgkomitéen at Ruben Amble Hirsti er en fullverdig kandidat til nestledervervet i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet.

Ønsker du å stille til valg?

Alle medlemmer i Pedagogstudentene kan stille til valg til sentrale verv på landsmøtet. Du kan stille til valg til:

 • Leder
 • Nestleder
 • Studentmedlemmer til arbeidsutvalget (tre stk)
 • Internasjonalt utvalg
 • Redaktør
 • Kontrollkomité
 • Valgkomité

Ønsker du å stille til valg, eller har spørsmål, kontakt Valgkomiteen   (epost valgps@udf.no)

Les mer om mandatene til de ulike vervene i Pedagogstudentene

Les mer om valg i vedtektene til Pedagogstudentene