Leder Silje Marie Bentzen er fornøyd med Landsmøtet 2017

Landsmøtet 2017: Vi har vedtatt ambisiøs og god politikk for å heve kvaliteten på pedagog- og lærerutdanningene.

 • Jeg opplever at medlemmene våre har en sterk profesjonstekning. Vi ønsker krevende og motiverende utdanninger og er hverken redd for å stille krav til oss selv som studenter eller til utdanningene våre, sier Silje Marie Bentzen om den nylige vedtatte politikken.
 • Vi er opptatt av at vår lojalitet ligger hos barnehagebarna og elevene vi skal arbeide for. Da må vi ha gode utdanninger som kvalifiserer på yrkene vi skal ut i. Det er spennende at vi nå har vedtatt nytenkende og ambisiøs politikk

Pedagogstudentene ønsker et krav om snitt på 40 skolepoeng for å bli lærer

Landsmøtet til Pedagogstudentene har i dag vedtatt nytt prinsipprogram der organisasjonen går inn for at man må ha minimum snitt på 40 skolepoeng for å komme inn på grunnskolelærer-, barnehage-, faglærer- og lektorutdanning.

Leder Silje Marie Bentzen snakker varmt om politikken som har blitt vedtatt

 • Det er spennende at landsmøtet har vedtatt ny politikk på opptakskrav til flere av våre utdanninger. Pedagogstudentene er opptatt av at det skal stilles krav, så lenge det er smarte krav. Et gjennomsnittskarakter er bedre enn å utheve enkeltfag, sier Bentzen.

Praktisk-pedagogisk utdanning blir satt på agendaen

Det var stort politisk engasjement for lærer- og pedagogutdanningen på Pedagogstudentenes landsmøte

Praktisk-pedagogisk utdanning er den lærerutdanningen som årlig uteksaminerer flest. Pedagogstudentene har vedtatt at det bør arbeides for å utvikle et toårig profesjonsrettet masterløp for praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag (PPU-A).

 

 

 • Vedtaket om toårig PPU-A er veldig spennende. Den største lærerutdanningen blir ikke prioritert, og jeg tror dette vedtaket kan bidra til å sette denne utdanningen på dagsorden. Det er helt nødvendig å jobbe for økt kvalitet i PPU-A, sier Bentzen.

Flere mastertilbud for barnehagelærere

Pedagogstudentene vedtok at det mål at flere barnehagelærere tar mastergrad, og det skal være et krav for styrer og pedagogisk leder. Organisasjonen mener det skal være et bredt mastertilbud på barnehagelærerutdanningen som kvalifiserer til, og er relevant for, arbeid i barnehagen.

 • Det er viktig at profesjonen selv tar ansvar for egen utvikling, og jeg er derfor glad for at vi nå har vedtatt at det må sikres enda flere mastertilbud på barnehagelærerutdanningen. Vi stiller krav om at pedagogisk leder og styrer skal ha mastergrad, og det er dermed viktig at det også blir justeringer i lønns- og arbeidsvilkår, sier Bentzen.

Pedagogstudentene arbeider for kvalitet i lektorutdanningene

En av de største medlemsgruppene til Pedagogstudentene tilhører lektorutdanningen. Pedagogstudentene er opptatt av å utvikle kvalitet i lektorutdanningen, og landsmøtet har vedtatt en ny politisk plattform om lektorutdanningen for trinn 8-13.

 • Vi er opptatt av å utvikle lektorutdanningene på en god måte. Viktige elementer i den nye politiske plattformen er integrasjon mellom ulike elementer i utdanningen, styrkingen av profesjonsfaget og ikke minst at studentene må få særskilt kunnskap til å undervise elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring, både i studiespesialiserende og yrkesrettede studieprogram, sier Bentzen.

  Det var høy deltakelse på Landsmøtet til Pedagogstudentene

 • Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet har vedtatt spennende, nytenkende og god politikk. Vi skal arbeide målrettet for å la pedagog- og lærerstudentenes stemmer komme frem i utdanningspolitikken, avslutter den avtroppende lederen Silje Marie Bentzen.

Hvilken politikk er vedtatt?

Les mer utfyllende om den nye politikken som ble vedtatt på landsmøtet 2017:

Prinsipprogram for Pedagogstudentene 2017-2020
Arbeidsprogram for Pedagogstudentene 2017-2018
Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13

 

Nyvalgt ledelse

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet skal året 2017/18 ledes av grunnskolelærerstudentene Hedda Eia Vestad fra Vestfold og Ruben Amble Hirsti fra Finnmark. De tiltrer 1. juli og gleder seg til å jobbe for kvalitet og lærer- og pedagogutdanningene i året som kommer.

 • Jeg er vanvittig glad og motivert for å jobbe for organisasjonen, og alle våre fantastiske medlemmer! Vi har akkurat stemt fram et prinsipprogram med ny og god politikk det blir knallgøy å jobbe med! Vi skal være med i ordskiftet og sette dagsorden i utdanningspolitikken, sier Hedda Eia Vestad, påtroppende leder for Pedagogstudentene
 • I dette valgåret skal vi arbeide for at våre utdanninger blir prioritert, og det blir ekstra spennende å følge opp stortingsvedtaket som skal sikre at alle nyutdannede lærere skal få veiledning. Jeg gleder meg, avslutter Vestad.
Leder Hedda Eia Vestad og nestleder Ruben Amble Hirsti

Påtroppende ledelse i Pedagogstudentene i Utdanningforbundet. Leder Hedda Eia Vestad og nestleder Ruben Amble Hirsti

Pedagogstudentenes Landsmøte 2017

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar