Første helgen i oktober deltok leder og internasjonalt utvalg på en samling for studenter i lærer- og pedagogorganisasjonene i Norden. Det nordiske samarbeidet er en viktig arena for å utveksle erfaringer og lære av hverandre. Medlem i internasjonalt utvalg, Stian Kåsa, har skrevet en rapport om hva vi opplevde på NLS Studerandeforum.

Skam hadde tatt de andre nordiske landene med storm, og har gjort underverker for å bli forstått som norsktalende!

Rapport fra NLS Studerandeforum – Nordiska Lärarorganisationers Samråd

Skrevet av: Stian Kåsa, medlem i Internasjonalt utvalg.

Internasjonalt Utvalg, sammen med leder, dro til Helsinki første helga i oktober for å være med på NLS Studerandeforum. Dette er en arena hvor studentrepresentanter fra pedagog- og lærerutdanninger i alle nordiske land kan møtes én gang i året for å lære av hverandre. Hvilke utfordringer har vi? Hva er det som er bra, hva kan bli bedre og kan vi bruke vår kunnskap til å hjelpe hverandre?

Deltagende på møtet var:

  • Pedagogstudentene (PS), Norge
  • Lärärförbundet Student, Sverige
  • Läranas Riksförbund (LR-Stud), Sverige
  • Pædagogstuderendes LandsSammenslutning (PLS), Danmark
  • Lærerstuderendes Landskreds, Danmark
  • SOOL, Finland
  • Finlands Svenska Lärarstuderandes Förening (FSLF), Finland

Vi fikk mye informasjon fra SOOL som var medarrangører om deres ønsker for hvordan å forbedre lærerutdanningene. De baserte det på SOOL sin politikk hentet fra «Goals for Teacher Education 2016-2019».

Vi ble introdusert for Anders Rusk fra NLS som var hovedarrangøren for dette møtet. Han gav en introduksjon til hva NLS’ oppgaver er og hvilke organisasjoner de jobber både med og opp imot. EI (Education International) og OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) er noen av deres samarbeidspartnere. Det ble mye snakk om SDG – Sustainable Development Goals (FNs bærekraftsmål) og hvordan internasjonale samarbeid kan jobbe spesielt rettet mot mål nr. 4 – God utdanning. Hvordan skal vi jobbe for at alle barn i verden (uansett kjønn, seksuell orientering, funksjonshemninger, sosioøkonomisk bakgrunn etc.) skal få tilgang til gratis og gode grunnskole-tilbud. Vi diskuterte hvordan en kan få studentstemmene tydeligere frem i det internasjonale samarbeidet mellom lærerorganisasjonene. Dette besluttet Pedagogstudentene og Lärarforbundet Student å lage et høringsbrev om.

 

Gjennom en workshop presenterte hvert land sine utdanningsløp med dramaturgiske virkemidler. Vi i PS, Stian, Tarald og Hedda, dro frem våre teaterkunnskaper og viste frem Taralds vei igjennom barnehage til og med videregående opplæring. Dette med fokus på våre politiske satsningsområder som veiledning for nyutdannede, barnehagenorm og yrkesfaglærere.

 

 

Her vises det hvordan Sverige, Danmark og Finland representerte sine land og utdanningsløp. Sverige jobber blant annet med obligatorisk 1. klasse eller førskoleklasse som er ganske lik 97-reformen i Norge når grunnskolen ble endret til obligatorisk skole for alle barn de fylte 6 år i stedet for 7 år. De er imot denne endringen når det er mange barnehagelærere i Sverige som har utdannet seg spesielt for denne aldersgruppen og står i fare for å miste jobben som følge av å ha en utdanning det da ikke blir behov for. IU ga de tilgang til rapporter fra SSB om hvordan 97-reformen, statistisk, viser til lite til ingen endring av barns utvikling som hjelp til deres sak.

Danmark ble helgens store overraskelse. De kunne fortelle at staten har trukket støtte til høyere utdanning (hele 14.9 milliarder DKK) og det er en hel del reformforslag som ikke klarer å sette noen faste rammer eller få støtte fra studentmassen. Det er ikke rom for å velge feil utdanning og staten forventer at du som student står ved det valget du har tatt, det er altså ikke mulig å gjøre omvalg i studieløpet. De har illustrert det med å plassere en sko over en gruppe tegnede folk for å vise at de føler seg «tråkket på». De har i forbindelse med dette en kampanje med slagordet «We give a fuck for education» for å vise at studenten faktisk bryr seg om utdanningen sin. Vi ble også fortalt at i Danmark så har de betalt praksis. Dette er noe som er opp til kommunen de arbeider i og har ikke noe med utdanningsinstitusjonen å gjøre. Vi skal prøve å finne mer informasjon om dette.

I Finland har de et system som gjør «alt» mulig. Uansett hvilken retning du tar innenfor skoleløpet, så er det ikke for sent å ombestemme seg. Alle retninger kan tilrettelegges for endring i utdanningen og det er muligheter for overganger overalt. For tiden så jobber Finland med å sørge for at staten putter nok penger inn i yrkesfag på videregående skole, eller upper secondary. Staten har ifølge SOOL tatt bort en stor pott med midler og «investert» en liten del av det tilbake for utvikling. Det er også statlige diskusjoner om at karakterkrav skal bli mer gjeldende som opptak til utdanninger, også lærerutdanninger. Lærerutdanningene i Finland bruker intervju som en opptaksform for en tidlig beregning om hvem som egner seg til å bli lærer og ikke. Dette ønsker SOOL at utdanningsinstitusjonene skal kunne fortsette med. Vi lærte også at barnehagelærerutdanningen fortsatt er på bachelornivå og at det jobbes med å utvikle denne utdanningen. Om ønsket er å avansere til en femårig masterutdanning var usikkert.

Videre fikk vi en introduksjon til det finske utdanningssystemet for Educational Teachers (klasselærerutdanning) av Professor Kirsi Tirri fra Universitetet i Helsinki.

Hun pratet om hvordan de fremstiller lærere, hvilke praksismetoder og -vurderinger de gjør på sine egne praksisskoler. De har også laget en filmserie som kan sees på Youtube om «Passion to Learn» – altså hvordan programmet Education Teacher fungerer i praksis.

Hun pratet om hvordan de tar i bruk digitalisering og bruk av teknologiske hjelpemidler. Dette førte til diskusjon rundt bordet. Her kom det frem mange synspunkter: Noen mener at skolen er i ferd med å bli for teknologisk og at det er et (for) stort fokus på teknologi. Andre mener vi er for dårlige på det og noen tenker at digitale virkemidler er en alternativ måte å undervise på for de som ønsker det.

Det har vært en innholdsrik helg med diskusjoner, ny kunnskap og nysgjerrighet på hva som står på agendaen i de nordiske landene. Vi har blitt kjent med nye ansikt og personer som brenner for å gjøre pedagog- og lærerutdanningene i sitt land bedre for sine medstudenter. Neste år ser det ut til at NLS Studerandeforum blir holdt i Danmark og København. Det gleder vi oss til!

 

All informasjon om helgen og diverse skriv og presentasjoner finnes på nettsidene til NLS.

Det ble også tid til å leke litt i løpet av møtedagen!