Mange lærere tror lønnen i tariffavtalen er «fasitlønnen». Slik er det ikke nødvendigvis.

Det er rekordstor etterspørsel etter lærere i norske kommuner denne høsten, blant annet på grunn av kravet om flere lærere i skolen. Denne etterspørselen vil være stor også i de kommende årene. For å tiltrekke seg de som er nyutdannede til sommeren velger flere kommuner å gi startlønn eller andre arbeidsvilkår som er bedre enn det du minimum har krav på. Du som søker jobb nå er attraktiv!

Hvordan går du fram for å få best mulig lønn og andre arbeidsvilkår når du søker din første lærerjobb?

Read More