Hurra! Vi har fått penger til veiledning av nyutdannede lærere i statsbudsjettet. SEKSTI MILLIONER! 🎉🎉🎉

Helt konkret betyr det at norske kommuner får penger som kan brukes på å sette inn vikarer for nyutdannede lærere i skolen noen timer i måneden, så de nyutdannede kan få veiledning av en erfaren lærer. Nyutdannede som har fått dette det første året i yrket rapporterer om at det er en god måte å dempe det såkalte «praksissjokket» på. Disse pengene skal altså sørge for at du vil få en best mulig start på yrkeslivet når du er ferdigutdannet lærer. Nå som pengene er på plass, er det viktig at du etterspør veiledning når du etter hvert skal ut og søke jobber.

Pedagogstudentene har jobbet for at alle nyutdannede skal få veiledning i snart ti år. Det er allerede en del nyutdannede som får det i dag, men vi har hele tiden sagt at det trengs penger for å sørge for at kommunene prioriterer å gi det til alle – og nå har vi fått det! Det var KrF som kjempet gjennom dette i årets statsbudsjettforhandlinger, så vi må rette en stor takk til dem.

Men den aller største takken går til deg som er medlem. Påvirkningskraften vi har på stortingspolitikerne kommer av at de vet at vi representerer 20 000 lærerstudenter. Vi kan med hånden på hjertet si at det ikke hadde blitt satt av penger til veiledning av nyutdannede i neste års statsbudsjett hvis ikke vi hadde hatt alle dere i ryggen. Så takk for at du bidrar til å gi norske lærer- og pedagogstudenter en stemme!

Selv om dette er et kjempestort gjennomslag, har vi fortsatt en jobb igjen å gjøre. I første omgang har vi dessverre ikke fått politikerne til å sette av penger til veiledning i barnehage. Men veiledning er like viktig der som i skolen, så nå  fortsetter vi å jobbe for penger til at også nyutdannede barnehagelærere skal være sikret veiledning på sikt.