2017/2018

Forslag til tekst til et felles innledningskapittel i de nasjonale retningslinjene for alle lærerutdanningene
Nasjonal deleksamen i matematikk for grunnskolelærerutdanningen 1-7 og 5-10
Forslag til retningslinjer for fagene duodji og samisk 1 og 2 i samiske grunnskolelærerutdanninger
Innspill til høring om studentombud
Nasjonale rammer for en veiledningsordning som omfatter alle nyutdannede nytilsatte lærere
Forslag til reviderte nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanningen
Innspill til høring om kompetansekrav, lærernorm og opptakskrav til lærerutdanningene
Mandat til Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling og Faglig råd for lærerutdanning 2025 
Nasjonale retningslinjer for 3-årig yrkesfaglærerutdanning (YFL)
Nye nasjonale retningslinjer for treårige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag
Nye nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13
Nye nasjonale retningslinjer for praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag 
Høring om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen
Høring om forslag om nye endringer i universitets- og høyskoleloven
Om endring i forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning
Skriftlig innspill – Dokument 8:194S (2017-2018) «Representantforslag om tillitsreform i skolen»
Skriftlig innspill – Dokument 8:115S (2017-2018) «Representantforslag om lærermangel»