2018

Musikkfaget trenger et løft med flere utdannede musikklærere
Lærerstudenter skal utdannes for bærekraftig utvikling
Ja til profesjonsrettet mentorordning for lektorutdanning

2017

Mer forebygging, mindre behandling
Like muligheter til praksis
Kompetanse om kjønns- og seksualitetsmangfold i utdanningene
Gje lærarstudentane nynorskkompetanse!

2016

Studenter i praksis må kunne gi førstehjelp!
Skikka til å vurdere skikkethet?
Likestilling kommer ikke av seg selv
Veiledning av nyutdannede lærere
Likestill barnehagelærerstudenten!