Landsstyremøte 1 arrangeres på Lærernes hus, i Oslo 15.-17. juni.

 

Saksliste

00/18 Konstituering

Sak 01/18 Orienteringssaker

Sak 26/18 Vedtekter

Sak 27/18 Mandat Vedtektskomité

Sak 28/18 Oppnevning av vedtektskomité

Sak 29/18 Arbeidsgruppe faglærerutdanning – mandat

Sak 30/18 Oppnevning av arbeidsgruppe faglærerutdanning

Sak 31/18 Utdanningsforbundets vedtekter

Sak 32/18 Økonomireglement

Sak 33/18 Konferansen 2018

Sak 34 Konkretisering av Arbeidsprogram 2018-2019

Sak 35 Resolusjoner

Sak 36 Visuell identitet

sak 37 Eventuelt