Landsstyremøte 2 arrangeres på OsloMet – Storbyuniversitet, i Oslo 21.-23. september.

 

Saksliste

Protokoll LS1 Oslo – juni 2018

00 Konstituering

01 Rapporter og orienteringer

01.01 – Lokallagsrapporter

01.02 – Arbeidsutvalgets rapport

01.03 – Rapport fra kontoret

01.04 – Rapport fra SST

01.05 – Medierapport

01.06 – Medlemsrapport

01.07 – Rapport fra valgkomiteen

02 Økonomisaker

02.01 Foreløpig resultatrapport 2. tertial

02.02 Budsjett 2019

02.03 Endring av økonomireglement

03 Diskusjonssaker

03.01 – Vedtekter LS2

03.02 Rapportering på møter

03.03 – Lærerrekruttering

03.04 Politisk plattform PPU-A

03.05 – Vervestrategi 2018

03.06 – Etiske retningslinjer

04 Vedtakssaker

04.01 – Statsbudsjettprioriteringer

04.02 – Prinsipprogramkomite

05 Resolusjoner og utalelser

05.01 – Resolusjoner

06 Eventuelt