Kategori: PedBlogg (Page 2 of 7)

Vil du jobbe med utdanningspolitiske spørsmål og kommunikasjon?

Vil du jobbe med utdanningspolitiske spørsmål og kommunikasjon? Vi søker en dyktig person til et årsvikariat i Pedagogstudentene.

Vil du være med å påvirke de viktigste utdanningene i Norge? Vil du jobbe med utdanningspolitiske spørsmål og kommunikasjon? Vi søker en person som vil være med å videreutvikle Utdanningsforbundets studentorganisasjon, Pedagogstudentene.

Vi har et ledig vikariat som rådgiver for Pedagogstudentene. Er det deg?

Hva skjedde på konferansen 2017: Barn og unges livsmestring?

Årlig avholdes det en nasjonal konferanse i regi av Pedagogstudentene, som skal være et faglig medlemstilbud. Konferansen løper over en helg, og byr på fagpersoner, forskere og mennesker som til daglig møter de temaene konferansen tar opp. Felles for konferansen er at den er rettet mot de ulike utdanningsløpene vi representerer og binder det hele sammen med et felles blikk mot barn og unge i barnehage og skole.

I denne bloggposten har vi oppsummert konferansen 2017 «Barn og unges livsmestring» og skrevet om begrepet livmestring.

Read More

Internasjonalt samarbeid i Helsinki på NLS studerandeforum

Første helgen i oktober deltok leder og internasjonalt utvalg på en samling for studenter i lærer- og pedagogorganisasjonene i Norden. Det nordiske samarbeidet er en viktig arena for å utveksle erfaringer og lære av hverandre. Medlem i internasjonalt utvalg, Stian Kåsa, har skrevet en rapport om hva vi opplevde på NLS Studerandeforum.

Skam hadde tatt de andre nordiske landene med storm, og har gjort underverker for å bli forstått som norsktalende!

Read More

Lærerstudentenes dom over statsbudsjettet

Vi savner satsing på barnehagelærerutdanning og veiledning.

 Pedagogstudentenes leder, Hedda Eia Vestad, mener karakterkravet er feilslått og må endres

Regjeringens forslag til statsbudsjett 2018 ble lagt frem 12.oktober til stor spenning. Pedagogstudentene savner satsing på barnehagelærerutdanning og veiledning av nyutdannede lærere i barnehage og skole i statsbudsjettet. Vi er skuffet over at dette ikke prioriteres av en regjering som flagger høyt at de satser på tidlig innsats og kunnskapsutvikling. 

Read More

Pedagogstudentenes Landsstyre har vedtatt resolusjon om et samlende rle-fag

Et samlende RLE-fag

Pedagogstudentene ønsker en offentlig skole med et samlende RLE-fag, der likeverdig kunnskap dannes om ulike religioner og livssyn. Slik skaper vi en mer inkluderende, åpen og mangfoldig skole og fremtid.

Resolusjon om et samlende RLE-fag

Read More

Konferansen 2017: «Barn og unges livsmestring»

20.-22.oktober er det tid for vår årlige konferanse. I år heter konferansen «Barn og unges livsmestring».

Read More

Pedagogstudentenes partibarometer

Pedagogstudentene oppfordrer alle medlemmer til å bruke stemmeretten sin

Hva mener egentlig de ulike partiene om spørsmål som angår lærerutdanning? Vi presenterer Pedagogstudentenes eget partibarometer, og vil oppfordre alle medlemmer til å bruke stemmeretten sin.

Pedagogstudentene håper du vil bruke stemmeretten din. Vi er en partipolitisk uavhengig organisasjon og vi arbeider for å få gjennomslag for vår politikk over hele den politiske fargeskalaen.

Hva mener egentlig de ulike partiene om spørsmål som angår lærerutdanning? Vi presenterer Pedagogstudentenes eget partibarometer!

Read More

Trenger jeg forsikring?

Pedagogstudentenes studentforsikring inkluderer reiseforsikring som dekker enkeltgjendstander med inntil 30000 kroner, og med ubegrenset totalsum på reisegods, og ved reisesyke og hjemtransportForsikring handler om å være forberedt på at ting kan gå galt, selv for en fremtidig superlærer. Tenk deg at noen stjeler sykkelen din, eller brillene dine blir knust i møte med dørene på bussen. Mer alvorlig blir det om du mister alle tingene dine i en brann, du havner i en ulykke, blir arbeidsufør, eller alvorlig syk og havner på sykehus i utlandet. Da blir plutselig det å ha forsikring ganske avgjørende.

Read More

Engasjer deg i Pedagogstudentene der du studerer!

Lokallaget på NMBU

Pedagogstudentene har fått nytt styre på NMBU Ås og ønsker velkommen til lokallagsleder Jørgen, økonomiansvarlig Gina og landsstyrerepresentant Karoline

Vil du:  Få nye venner? Et stort nettverk? Påvirke din egen utdanning? Bli bedre faglig?

Som medlem har mulighet til å engasjere deg i lokallaget der du studerer. Hva venter du på? Grip muligheten!

Med et splitter nytt lokallagsstyre på NMBU i Ås, har Pedagogstudentene aktive lokallag på nesten alle universiteter og høgskoler som tilbyr lærer- og pedagogutdanning, hele 23 studiesteder!

 

Read More

Pedagogstudentene tok en prat med Mina som ikke kom inn på lærerutdanningen på grunn av karakterkrav i matematikk, selv om hun hadde svært gode karakterer ellers og vil bli norsklærer. Pedagogstudentene ønsker mer treffsikre krav!

Pedagogstudentene ønsker treffsikre krav

Vi trenger kompetente og kunnskapsrike lærere for våre barn. Det er noe ingen er uenig i. Men å stille krav om karakteren fire i matematikk for å komme inn på grunnskolelærer- og lektorutdanningen, er et lite treffsikkert krav for å oppnå målet.

Read More

Page 2 of 7

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén