Landsmøtet åpnes av landsstyret til Pedagogstudentene ved leder eller leders stedfortreder.

Leder foretar opprop av de tilstedeværende. Når fullmaktskomiteen er ferdig med sin innstilling, legges den fram for landsmøtet som så godkjenner delegatene.

Landsstyret gjennomfører valg av ordstyrere. Ordstyrere gjennomfører den videre konstitueringen.

Ordstyrere gjennomfører valg av protokollførere, protokollunderskrivere, og godkjenning av innkalling. Forslag til forretningsorden, saksliste og dagsorden tas opp til godkjenning i landsmøtet.

Ordstyrere gjennomfører valg av komiteer og tellekorps.
Nedenfor følger en liste over de ulike delene av konstitueringen.

 

Sak 01/17A – Godkjenning av fullmakter
Sak 01/17B – Valg av ordstyrere og protokollfører
Sak 01/17C – Valg av protokollunderskrivere
Sak 01/17D – Godkjenning av innkalling
Vedlegg 1 – Innkalling
Sak 01/17E – Godkjenning av saksliste
Sak 01/17F – Godkjenning av dagsorden
Vedlegg 1 – Forslag til dagsorden
Sak 01/17G – Godkjenning av forretningsorden
Vedlegg 1 – Landsstyrets innstilling til forretningsorden
Sak 01/17H – Godkjenning av valgreglement
Vedlegg 1 – Landstyrets innstilling til valgreglement
Sak 01/17I – Valg av tellekorps
Sak 01/17J – Valg av redaksjonskomité i sak 03/17 – Prinsipprogram
Sak 01/17K – Valg av redaksjonskomité i sak 04/17 – Arbeidsprogram 2017-2018
Sak 01/17L – Valg av redaksjonskomité i sak 06/17 – Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn
Sak 01/17M – Valg av redaksjonskomité i sak 09/17 – Resolusjoner
Sak 01/17N – Valg av ekstra redaksjonskomitéer