Landsmøtet er Pedagogstudentenes øverste styringsorgan. Kort og enkelt fortalt gir Landsmøtet organisasjonen en bestilling på hva Pedagogstudentene skal mene og hva som skal prioriteres å jobbe med det kommende året. Landsmøtet bestemmer også hvem som skal utføre det arbeidet på organisasjonens vegne. 

Landsmøtet består av 80 delegater fordelt på aktive lokallag (definisjon). Fordelingen er ujevn og baserer seg på antall medlemmer i lokallaget, men hvert lokallag har minst en delegat. I år har Pedagogstudentene 23 aktive lokallag, det betyr at 57 delegater fordeles etter medlemstall.

Vi oppfordrer spesielt alle som deltar for første gang om å delta på skoleringshelgen i Oslo, samt å lese all informasjon godt.

Informasjonen er ikke fullstendig, men oppdateres fortløpende!

 

Vanlige spørsmål

Hva er en delegat?
En delegat er en deltaker på Landsmøtet med fulle rettigheter, altså som har rett til å tale, komme med forslag og stemme over saker. Delegatene er de viktigste på Landsmøtet. Det er disse som bestemmer hva Landsmøtets bestilling skal være og hvem som velges.
Hvordan velges delegater?
Delegatene velges på lokallagets årsmøte.
Hva kreves av delegatene?
Delegatene må forberede seg og kunne gjøre seg opp en mening om sakene som skal behandles. Lokallagene har vanligvis flere formøter med alle som skal til Landsmøtet som diskuterer sakene.
Når og hvor er det?
Landsmøtet arrangeres på Sundvolden hotell, ved Hønefoss, og varer fra torsdag 12. til søndag 15. april.
Hvem andre enn delegatene deltar?
Utover de 80 delegatene deltar arbeidsutvalget, landsstyret, kontrollkomiteen, valgkomiteen, internasjonalt utvalg, 3 representanter fra Utdanningsforbundet, møteledelsen, gjester og sekretariatet til Pedagogstudentene. I tillegg kommer flere hjelpere og ansatte fra Utdanningsforbundet til å være der hele eller deler av tiden for å hjelpe oss med det praktiske rundt møtet. Totalt blir vi omlag 130 stykker.
Hvordan kommer jeg meg dit?
Du reiser enten med buss, tog eller fly. Vi dekker kostnadene, ved utlegg får du utgiftene refundert. De som reiser med fly bestiller gjennom vår reiseoperatør og får dermed ingen utlegg for det. Tog kan også bestilles via reiseoperatøren.

Mer praktisk informasjon om Landsmøtet.

Får jeg opplæring?
I forkant av Landsmøtet er det både vanlig at lokallaget har formøter for å diskutere sakene og snakke om Landsmøtet. I tillegg har vi skoleringshelg for de som skal delta på Landsmøtet.
Koster det noe?
Nei, det skal ikke påløpe unødvendige egne kostnader ved deltakelse på arrangementer i regi av Pedagogstudentene. Vi dekker alle kostnadene. Vi har ordnet med hotell og trenger du fly bestiller du det gjennom vår reiseoperatør. For de som kommer med fly settes opp egen buss mellom Gardermoen og Sundvolden torsdag 12. april. For de som enklest kommer dit med buss legger dere ut, tar vare på kvittering og sender inn reiseregning etter møtet for å få refundert. Viktig: alle som krever refusjon av utlegg fra Pedagogstudentene er pliktig til å holde seg oppdatert på økonomireglementet!

 

Har du andre spørsmål kan du kontakte oss på messenger eller mail.

Se videoer fra Landsmøtet 2017