Protokoller fra tidligere møter i perioden

Styringsdokumenter

———

Samlefil LM18 – alle sakspapirer

Sak 1 – Konstituering

Sak 2 – Informasjonssaker

Sak 03 Arbeidsprogram 2018-2019

Sak 04 Politisk plattform for 3-årig yrkesfaglærerutdanning YFL

Sak 05 Politisk plattform for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y)

Sak 06 Revidering av politiske dokumenter

Sak 07 Pedagogstudentenes virke

Sak 08 Mandat for leder

Sak 09 Mandat for nestleder

Sak 10 Samansetning av arbeidsutvalet

Sak 11 Mandat for arbeidsutvalget

Sak 12 Mandat internasjonalt utvalg

Sak 13 Mandat for valgkomiteen

Sak 14 Mandat kontrollkomité

sak 15 Budsjett 2018

Sak 16 Valg

Sak 17 Resolusjonar

Sak 18 Landsmøtedebatt