Page 2 of 8

Høring: Vi trenger å rekruttere flere lærere, ikke avskilte de eksisterende!

Se hva Hedda forklarer Utdannings- og forskningskomitéen med kulerammen. Klikk på bildet for å se videoen

Pedagogstudentene kommet med innspill til høring på Stortinget om kompetansekrav, lærernorm i skolen og hvilke opptakskrav som stilles for å komme inn på lærerutdanningene.

Les hva vi sa i høringen, og se video av hvorfor Hedda hadde med seg kuleramme til Stortinget.

Read More

Fagforeningsbevissthet: Vi må gjøre det sammen!

Av Terje Skyvulstad, nestleder i Utdanningsforbundet.

Jeg er invitert til å skrive om fagforeningsbevissthet. Jeg, en 60 år gammel fagforeningsleder, skal fortelle studenter i lærerutdanningenehvorfor det i framtida vil være klokt å være organisert. Lenge etter at jeg er pensjonist, ja rett og slett etter min tid. Det kan fort bli litt retro. Men skitt au, jeg tror det er noen verdier som kommer til å vare, og som oppleves som viktige enten du er 20 eller 60 år. Og disse verdiene kan knyttes til fellesskapet i en fagforening.

 

Read More

Like muligheter til praksis

Alle lærerutdanningene har et krav om praksis i utdanningen. Institusjonene har ulike praksisordninger, og det er ulike forutsetninger ut i fra geografi. For mange vil store avstander mellom bosted, institusjon og praksissted føre til økte utgifter i forbindelse med disse obligatoriske periodene. Utdanning skal følge gratisprinsippet og vi mener derfor at det må utarbeides ordninger som sikrer at studentene kan gjennomføre praksis uten at det går utover økonomien deres. 

Landsstyret vedtok en resolusjon om dette i november. 

Read More

Gje lærarstudentane nynorskkompetanse!

Pedagogstudentene meiner at lærarstudentane ikkje får tilstrekkeleg kompetanse i nynorsk i utdanninga, og at dette må bli betre. I Noreg har vi to sidestilte skriftspråk, nynorsk og bokmål. For at norske elevar skal få god opplæring i både hovudmålet og sidemålet sitt, må ein sikre kompetente lærarar på alle trinn.

På landsstyremøte i november vedtok vi ein resolusjon om nynorsk i lærarutdanningane. 

Read More

Pedagogstudentene 15 år!

Pedagogstudentene feirer 15 år i 2017. Fredag 10. november 2017 inviterte vi til jubileumsfest på Lærernes hus, med våre egne landsstyrerepresentanter og lokallagsledere og gjester fra Utdanningsforbundet, Utdannings- og forskningskomitéen, Nasjonalt råd for lærerutdanning og tidligere nestledere og ledere i organisasjonen. Bildene fra feiringen vitner om god stemning og her kan du lese mer om kvelden:

Read More

Vil du jobbe med utdanningspolitiske spørsmål og kommunikasjon?

Vil du jobbe med utdanningspolitiske spørsmål og kommunikasjon? Vi søker en dyktig person til et årsvikariat i Pedagogstudentene.

Vil du være med å påvirke de viktigste utdanningene i Norge? Vil du jobbe med utdanningspolitiske spørsmål og kommunikasjon? Vi søker en person som vil være med å videreutvikle Utdanningsforbundets studentorganisasjon, Pedagogstudentene.

Vi har et ledig vikariat som rådgiver for Pedagogstudentene. Er det deg?

Hva skjedde på konferansen 2017: Barn og unges livsmestring?

Årlig avholdes det en nasjonal konferanse i regi av Pedagogstudentene, som skal være et faglig medlemstilbud. Konferansen løper over en helg, og byr på fagpersoner, forskere og mennesker som til daglig møter de temaene konferansen tar opp. Felles for konferansen er at den er rettet mot de ulike utdanningsløpene vi representerer og binder det hele sammen med et felles blikk mot barn og unge i barnehage og skole.

I denne bloggposten har vi oppsummert konferansen 2017 «Barn og unges livsmestring» og skrevet om begrepet livmestring.

Read More

Internasjonalt samarbeid i Helsinki på NLS studerandeforum

Første helgen i oktober deltok leder og internasjonalt utvalg på en samling for studenter i lærer- og pedagogorganisasjonene i Norden. Det nordiske samarbeidet er en viktig arena for å utveksle erfaringer og lære av hverandre. Medlem i internasjonalt utvalg, Stian Kåsa, har skrevet en rapport om hva vi opplevde på NLS Studerandeforum.

Skam hadde tatt de andre nordiske landene med storm, og har gjort underverker for å bli forstått som norsktalende!

Read More

Lærerstudentenes dom over statsbudsjettet

Vi savner satsing på barnehagelærerutdanning og veiledning.

 Pedagogstudentenes leder, Hedda Eia Vestad, mener karakterkravet er feilslått og må endres

Regjeringens forslag til statsbudsjett 2018 ble lagt frem 12.oktober til stor spenning. Pedagogstudentene savner satsing på barnehagelærerutdanning og veiledning av nyutdannede lærere i barnehage og skole i statsbudsjettet. Vi er skuffet over at dette ikke prioriteres av en regjering som flagger høyt at de satser på tidlig innsats og kunnskapsutvikling. 

Read More

Pedagogstudentenes Landsstyre har vedtatt resolusjon om et samlende rle-fag

Et samlende RLE-fag

Pedagogstudentene ønsker en offentlig skole med et samlende RLE-fag, der likeverdig kunnskap dannes om ulike religioner og livssyn. Slik skaper vi en mer inkluderende, åpen og mangfoldig skole og fremtid.

Resolusjon om et samlende RLE-fag

Read More

Page 2 of 8

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén